Hosted by
ON
26
.
11
.
2023
26
.
11
.
2023
10:30 am
12:00 pm

เสน่ห์ของงานอนุรักษ์ ร่องรอยและความงาม ในงานสถาปัตยกรรมข้ามเวลา

สถาปนิกอนุรักษ์อาวุโส ผู้ก่อตั้งบริษัท เดียบอร์น สตรีท ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้มีผลงานการออกแบบอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าระดับสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Speaker: 

คุณกฤชทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
(สถาปนิกอนุรักษ์อาวุโส ผู้ก่อตั้งบริษัท เดียบอร์น สตรีท ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล)

More Events
See all

Stay connected with the latest updates by subscribing to our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Send us
A message!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.